Dinamo Fonds


Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. Het aantal dieren-en plantensoorten neemt sterk af en uitsterving dreigt. Dit is negatief voor de biodiversiteit en versnelt ook klimaatveranderingen. Daardoor nemen extreme weersomstandigheden toe. En dat bedreigt het voortbestaan van mens en dier.​​​​​​​

Het fonds herkent dat de inzet van schaapskuddes als natuurgrazers heel belangrijk is het behoud van heidelandschappen en de biodiversiteit.

We hebben natuurlijk de aanvraag bij het Dinamo Fonds ingediend en ontvingen recent de verheugende mededeling dat we 5000 euro krijgen toegekend.

Dit is een zeer welkome toevoeging aan ons budget. We gaan het gebruiken voor een aantal investeringen die samenhangen met de kuddebeschermingshonden die we onlangs hebben aangeschaft.

Het Dinamo Fonds ondersteunt Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 internationale doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met de donatie sluit het Dinamo fonds aan bij doel 12, dat is verantwoorde consumptie en productie, en doel 13, het aanpakken van de klimaatcrisis. www.sdgnederland.nl


Als stichting ondersteunen wij ook deze doelen. We werken er hard aan onze kudde op een zo natuurlijk mogelijke manier te houden om zoveel mogelijk positief effect te hebben op de de natuur in onze gemeente.


We zijn het Dinamofonds daarom ook heel erg dankbaar en wensen het fonds veel succes met het behalen van hun doelstellingen.

Namens de herders en het bestuur en natuurlijk de Nunspeetse natuur.