kijk, hier is de kudde

​​​​​​​

welkom bij schaapskudde Elspeter Heide!


19 juni 2021

Ruwe schapen vachten te koop!

Op bezoek bij de kudde?

Dat kan!

Wolffencing

schapen en wolven

We hebben nieuwe buren!

Recent is er een wolvenfamilie op de Veluwe.

Wolven en schapen, gaat dat samen? We denken van wel.

Maar daar moeten we wel wat voor doen.

nieuwe schaapskooi

De plannen voor een nieuwe schaapskooi zullen begin 2020 door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet worden afgerond.


De locatie en financiële middelen zullen worden onderzocht en het besluit hiervan zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


Bij het opstellen van het plan wordt er nauw samengewerkt met de klankbordgroep Heidebeheer uit de gemeenteraad.